งานก่อสร้าง กับ ที่ปรึกษา


 

เดี๋ยวนี้เวลา คุยกับใครที่สร้างบ้านหรือสร้างอพาร์ทเมนท์ 

ทุกๆ คนจะพูดเหมือนกันหมดว่าควรจะมีที่ปรึกษาให้เข้ามาช่วยดูแล ก็ไม่แน่ใจว่า trend นี้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ 

แต่น่าจะเริ่มจากความจำเป็นในการต้องมีที่ปรึกษา ด้านก่อสร้างของบริษัทพัฒนาที่ดินหรือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ 

อย่าง เช่นงานสร้างคอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน หรือโรงงาน ที่จะต้องมี third party opinion

ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้าง การเลือกวัสดุ การเลือก supplier เพื่อให้มั่นใจว่า 

โครงการพันล้านหรือหมื่นล้านนั้นๆ เป็นไปได้ตามกำหนดการ ภายใต้ระยะเวลาและคุณภาพที่กำหนดไว้และในงบประมาณที่ตั้งไว้

 

และเพราะว่าเจ้าของบ้านส่วนใหญ่มักจะไม่มีความรู้ด้านการก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้างเลย ทำให้เป็นโอกาสให้ผู้รับเหมาก่อสร้างบางรายฉวยโอกาสจาก ความไม่รู้นี้ ตักตวงผลประโยชน์เกินความจำเป็นจากเจ้าของบ้าน ใน Akanek Interview ก็มีเจ้าของบ้าน อพาร์ทเมนท์ พูดถึงความสำคัญของที่ปรึกษาตั้งแต่
 
 ( ผู้รับเหมากับเจ้าของบ้าน คู่กัด คู่กรรม ) ที่มีปัญหากับผู้เหมาตลอด จนในที่สุด ก่อนที่จะตรวจรับบ้าน ก็ตัดสินใจที่จะจ้างที่ปรึกษามาช่วยตรวจความเรียบร้อย
 
 ( จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อสาวแบงค์ลุกขึ้นมาทำอพาร์ทเมนท์ ) ที่มีคนแนะนำมาตั้งแต่แรกแล้วว่า ต้องมีที่ปรึกษาที่เป็นวิศวกรคอยช่วยคุมงานก่อสร้าง
 
จนมาถึง John ( คฤหาสน์ 50ล้าน ฝันที่สร้างได้ Part II- Human Nature ) ที่ตอนแรกนึกว่าจะใช้ที่ปรึกษาในการช่วยคุมเรื่องก่อสร้างเฉยๆ ก็ต้องขยายขอบเขตงานให้เข้ามาดูเรื่อง BOQ ด้วย
 
ก็เลยอยากจะสรุปการทำงานของที่ปรึกษา  เรามาดูกันว่า ที่ปรึกษามาช่วยเราในด้านไหนได้บ้าง และจำเป็นไม๊ที่เราจะ ต้องมีที่ปรึกษาในทุกๆ ขั้นตอน
 

 
ก่อนการก่อสร้าง  หลังจากที่แบบเสร็จ
 
หลังจากที่สถาปนิกเขียนแบบเสร็จแล้ว เจ้าของบ้านควรจะ
 
1.  ตรวจแบบเพื่อความสมบูรณ์
     -  โครงสร้าง  ควรเน้นความแข็งแรงมากกว่าความสวยงาม
     -  งานสุขาภิบาล  ควรเน้นการซ่อมบำรุงรักษาง่าย 
     -  งานไฟฟ้า  ควรเน้นความสะดวกสบาย
 
2.  ถอดแบบเพื่อทำ Bill of Quantity (BOQ)  ทั้งปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง  สเป็คของวัสดุที่จะใช้
งานส่วนนี้สำคัญมาก  เพราะมีผลกระทบโดยตรงงบประมาณ  ถ้าเจ้าของบ้านสามารถกำหนดสเป็คได้ละเอียดเท่าไหร่  โอกาสที่จะมีงบบานปลายในระหว่างก่อสร้างก็จะน้อยลงมากถ้าหากไม่มีการเปลี่ยน แบบระหว่างก่อสร้าง
 
ถ้าบริษัทสถาปนิกเป็นคนถอดแบบทำ BOQ ให้  เจ้าของบ้านก็ควรที่จะตรวจสอบ BOQ นั้นอย่างละเอียด  เพื่อให้มั่นใจว่า  BOQ นั้น ถูกต้อง
 
3.  ช่วยดูแลขั้นตอนการประมูลการก่อสร้าง  เจ้าของบ้านคนไหนที่มีผู้รับเหมาที่รู้ใจกันมาอยู่แล้ว  ก็อาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปได้  แต่เพื่อความมั่นใจ  ก็อาจจะเปิดประมูลการก่อสร้าง  เพื่อให้ผู้รับเหมาทำงานรอบคอบมากขึ้น
 
4.  ดูแลในเรื่องของสัญญาการก่อสร้าง  อันนี้แน่นอนก่อนที่จะเซ้นต์สัญญา ควรให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจดูสัญญาให้เรียบร้อยก่อน  โดยในสัญญาควรจะพูดถึง
     -  แผนงานก่อสร้ง
     -  ขั้นตอนการชำระเงิน  กี่่งวด งวดละกี่เปอร์เซ็นต์
     -  แผนการเบิกเงิน  ควรจะจ่ายเงินล่วงหน้าเมื่อไหร่  ควรจะจ่ายเงินเมื่องานเสร็จไปเท่าไหร่  (อันนี้จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องแผนการซื้อวัสดุด้วย  ว่าถ้าวัสดุไหนยังไม่ต้องใช้ก็ไม่ควรต้องรีบซื้อ  หรือเบิกเงินไปซื้อก่อน)
 
5.  ช่วยในเรื่องการจัดจ้างจัดซื้อ  เช่นหารายชื่อ supplier  จัดหาผู้รับเหมาเฉพาะทาง แนะนำคุณสมบัติและเงื่อนไขการชำระเงินที่เหมาะสม
 
 
ระหว่างการก่อสร้าง
 
1.  ตรวจสอบจำนวนวัสดุและสเป็ควัสดุที่ใช้จริงหน้างาน  ถึงแม้ว่าได้มีการกำหนดจำนวนและสเป็ควัสดุที่ใช้ไปแล้วใน BOQ เจ้าของบ้านจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อถึงขั้นตอนการก่อสร้างจริง  ผู้รับเหมาจะใช้วัสดุตามที่กำหนดไว้หรือเปล่า  เช่นสเป็คของเสาเข็ม  สเป็คของปูน เป็นต้น 
 
2.  ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานว่าเป็นไปตามมาตรฐาน  เช่นการบ่มปูน  บ่มจำนวนชั่่วโมงตามที่ควรจะเป็นหรือเปล่า
 
3.  ตรวจเช็คความคืบหน้าของการก่อสร้าง ว่าเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้หรือไม่
 
งานคุมการก่อสร้างนอกจากจะเป็นเรื่องที่เสียเวลาเพราะจะต้องแวะเข้าไป ดูที่ site และ deal กับหัวหน้าคนงานเดือนละ 2-4 ครั้งแล้ว  ยังต้องมีความรู้ในเรื่องการก่อสร้างอีกด้วย  ซึ่งเจ้าข้องบ้านมักจะไม่สามารถแวะเข้าไปดูที่ site งานเองได้  เพราะตัวเองต้องไปทำงาน  การมีที่ปรึกษาเข้าไปช่วยก็ผ่อนแรงส่วนนี้ไปได้มากเลย
 
 
เมื่องานก่อสร้างเสร็จ
 
ก่อนที่จะเซ็นต์สัญญารับบ้านและชำระเงินงวดสุดท้าย  ก็ควรจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจงานและความเรียบร้อยเป็นครั้งสุดท้าย  เพราะอย่างที่รู้กัน  เมื่อเราจ่ายเงินงวดสุดท้ายไปแล้ว  จะหวังให้ผู้รับเหมาเข้ามาเก็บงานที่ไม่เรียบร้อยนั้นเป็นไปค่อนข้างยาก
 

ถ้าเจ้าของบ้านคนไหนที่มีเวลาหรือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้าง  ก็จะลดการใช้ที่ปรึกษาลงไปได้เยอะ  แต่สำหรับเจ้าของบ้านส่วนใหญ่  ที่ปรึกษาจะมีบทบาทที่สำคัญมาก ที่จะทำให้การก่อสร้างดำเนินไปอย่างราบรื่น อยู่ภายในงบประมาณ และสร้างเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้

 

 

 
ผลงานที่ผ่านมาของบริษัท

ออกแบบสร้างบ้านบนที่ดินลูกค้า

ออกแบบ Garage-Carcare & Service (CG-1)

ออกแบบ-สร้าง ศูนย์เเต่งรถครบวงจร

งานออกแบบ Garage Service (GP-4)

รวมงานออกแบบ-ก่อสร้าง สระว่ายน้ำ

งานออกแบบ-สร้างที่จอดรถให้เช่า (CP-9)

งานออกแบบ-สร้างบ้านสไตล์ลอฟท์โมเดิร์น

ออกแบบ-สร้างอาคารจอดรถให้เช่า(CPS-1)สาระน่ารู้งานก่อสร้าง

ความรู้ เรื่องสระว่ายน้ำ

ระบบสระว่ายน้ำแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ

การกู้เงินธนาคารซื้อบ้าน

อยากกู้ซื้อบ้าน…ทำยังไงให้ธนาคารอนุมัติ

วันมงคล ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2566

การหาฤกษ์ หาวันดีๆ วันมงคล ปี 2566

การทำถนนโครงการจัดสรร

การทำถนนโครงการจัดสรร

ระยะถอยร่นของอาคาร

แนวถอยร่น ระยะห่างเเนวเขต-ที่ดิน

น้ำรั่วซึม แก้ไขยังไง

น้ำรั่วซึม การเเก้ปัญหาที่คนมีบ้านควรรู้

ไม้มงคล 9 อย่าง

ไม้มงคล 9 อย่าง ปลูกไว้ในบ้าน

งานก่อสร้าง กับ ที่ปรึกษา

สร้างบ้านหรือสร้างอพาร์ทเมนท์ ควรจะมีที่ปรึกษาให้เข้ามาช่วยดูแล

ผลงานที่ผ่านมา

ออกแบบสร้างบ้านบนที่ดินลูกค้า

ออกแบบ Garage-Carcare & Service (CG-1)

ออกแบบ-สร้าง ศูนย์เเต่งรถครบวงจร

งานออกแบบ Garage Service (GP-4)

รวมงานออกแบบ-ก่อสร้าง สระว่ายน้ำ

งานออกแบบ-สร้างที่จอดรถให้เช่า (CP-9)

งานออกแบบ-สร้างบ้านสไตล์ลอฟท์โมเดิร์น

ออกแบบ-สร้างอาคารจอดรถให้เช่า(CPS-1)

ออกแบบสร้างบ้านบนที่ดิน

ออกแบบสร้างบ้านบนที่ดินลูกค้า

ออกแบบ Garage & Carcare (CG-1)

ออกแบบ Garage-Carcare & Service (CG-1)

ออกแบบ-สร้าง ศูนย์เเต่งรถครบวงจร

ออกแบบ-สร้าง ศูนย์เเต่งรถครบวงจร

งานออกแบบ Garage Service (GP-4)

งานออกแบบ Garage Service (GP-4)

งานออกแบบ-ก่อสร้าง สระว่ายน้ำ

รวมงานออกแบบ-ก่อสร้าง สระว่ายน้ำ

ออกแบบ - สร้างที่จอดรถให้เช่า (CP-9)

งานออกแบบ-สร้างที่จอดรถให้เช่า (CP-9)

งานออกแบบ สร้างบ้านสไตล์ลอฟท์โมเดิร์น

งานออกแบบ-สร้างบ้านสไตล์ลอฟท์โมเดิร์น

ออกแบบ-สร้าง อาคารจอดรถให้เช่า (CPS-1)

ออกแบบ-สร้างอาคารจอดรถให้เช่า(CPS-1)ติดต่อบริษัท dome design & construction co,.ltd
140/130 Moo.3 Soi.Sukaprachasan1 Pakred Nonthaburi 11120
E_mail : dome_design@hotmail.com
Tel : 08-6760-6067 Line ID:dome_design